Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Haberler, Etkinlikler ve Bilgi Sayfası

Anadolu Sağlık Meslek Liselerindeki Tüm Alan ve Dallar

Bu Haber/İçerik 15 Ekim 2011, 22:39 Tarihinde Eklenmiştir.
Sorularınız için info@ibnisinaasml.com adresine yazabilirsiniz.

Anasayfa » Özel Sağlık Meslek Lisesi
Anadolu Sağlık Meslek Liselerindeki Tüm Alan ve Dallar

Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı, Anestezi ve Reanimasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği Dalı, Çevre Sağlığı Dalı ile Çevre Sağlığı Alanı Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı Alanlarında ortaöğretim seviyesinde dört yıl süreyle öğrenim verilir.


ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

    Sağlık Bakanlığı bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan kurumlar olup, 5450 sayılı Kanunla Sağlık Bakanlığından Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

   Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde; Türk Millî Eğitiminin genel, sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanı ile ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kurumlarda öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.

Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde;

. ..Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı,Anestezi ve Reanimasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği Dalı, Çevre Sağlığı Dalı ile Çevre Sağlığı Alanı Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı,Diş Protez Alanı Diş Protez Teknisyenliği Dalı, Ortopedik Protez ve Ortez Alanı Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği Dalı, Radyoloji Alanı Radyoloji Teknisyenliği Dalı, Tıbbi Laboratuar Alanı Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalı ve Hemşirelik Alanlarında ortaöğretim seviyesinde dört yıl süreyle öğrenim verilir.

 Hemşirelik alanından mezun olanlar "Hemşire", 
 Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olanlar  "Acil Tıp Teknisyeni", 
 Anestezi ve Reanimasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olanlar  "Anestezi Teknisyeni",
 Çevre Sağlığı Alanı Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalından mezun olanlar  "Çevre Sağlığı Teknisyeni", 
 Diş Protez Alanı Diş Protez Teknisyenliği Dalından mezun olanlar  "Diş Protez Teknisyeni", 
 Ortopedik Protez ve Ortez Alanı Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği Dalından mezun olanlar "Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni", 
 Radyoloji Alanı Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olanlar  "Radyoloji Teknisyeni", 
 Tıbbi Laboratuar Alanı Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun olanlar "Laboratuvar Teknisyeni", 
 Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalından mezun olanlar  "Tıbbi Sekreter",
unvanı ile Sağlık Bakanlığı bağlı kamu ve özel, yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşları ile Üniversitelere bağlı yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

ALAN / DALLAR 

   Hemşirelik Alanı; 
   Hemşirelik alanında;  tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavilerin uygulanması, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesi ve aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri doğrultusunda öğretim verilmektedir. 

Hemşirelik alanına ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte Hemşirelik dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilir. 11 inci sınıf ve 12 inci sınıf öğrencileri ders kesimlerinden sonra 288' er saat Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. 
   Hemşirelik programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Hemşire" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Başbakanlık Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşları, Yükseköğretime bağlı yataklı / yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarıdır.

   

   Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı;
  Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Bu alan/dala ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Alan/dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir. 11 inci sınıf öğrencileri ders kesiminden sonra 20 iş günü Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Acil Tıp Teknisyeni" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Hızır Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir.

   

   Anestezi ve Reanimasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği Dalı;
   Anestezi ve Reanimasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Bu alan/dala ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Alan/dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir. 11 inci sınıf öğrencileri ders kesiminden sonra 20 iş günü Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Anestezi Teknisyeni" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Ameliyathane ve Ameliyathaneye bağlı birimleridir.

   

   Çevre Sağlığı Alanı Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı;
   Çevre Sağlığı Alanı Çevre Sağlığı Teknisyenliği dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Bu alan/dala ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Alan/dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir. 11 inci sınıf öğrencileri ders kesiminden sonra 20 iş günü Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Çevre Sağlığı Teknisyeni" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlükleri ve Sağlık Grup Başkanlıkları, Tarım Bakanlığına bağlı Tarım İl Müdürlükleri ile Belediyelerdir.

   

   Diş Protez Alanı Diş Protez Teknisyenliği Dalı; 
   Diş Protez Alanı Diş Protez Teknisyenliği dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Bu alan/dala ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Alan/dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir. 11 inci sınıf öğrencileri ders kesiminden sonra 20 iş günü Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Diş Protez Teknisyeni" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, Diş Protez Laboratuvarlarıdır.

   

   Ortopedik Protez ve Ortez Alanı Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği Dalı;
   Ortopedik Protez ve Ortez Alanı Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Bu alan/dala ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Alan/dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir. 11 inci sınıf öğrencileri ders kesiminden sonra 20 iş günü Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyeni" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/ yataksız tedavi kurumları, özel ortopedik protez-ortez kurumlarıdır.

   

   Radyoloji Alanı Radyoloji Teknisyenliği Dalı;
   Radyoloji Alanı Radyoloji Teknisyenliği dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Bu alan/dala ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Alan/dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir. 11 inci sınıf öğrencileri ders kesiminden sonra 20 iş günü Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "RadyolojiTeknisyeni" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Radyoloji üniteleri ve Tıbbi Görüntüleme Merkezleridir.

   

   Tıbbi Laboratuvar Alanı Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı;
   Tıbbi Laboratuvar Alanı Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Bu alan/dala ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Alan/dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir. 11 inci sınıf öğrencileri ders kesiminden sonra 20 iş günü Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni" unvanı ile çalışırlar. İstihdam edilebilecek alanlar; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı /yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi laboratuarları ile diğer kurumlara bağlı tıbbi laboratuvarlardır.

   

   Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı Tıbbi Sekreterlik Dalı;
   Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı Tıbbi Sekreterlik dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Bu alan/dala ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile "Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) kapsamında hazırlanan Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzu esaslarına göre doğrudan öğrenci alınır. Alan/dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir. 11 inci sınıf öğrencileri ders kesiminden sonra 20 iş günü Yaz Uygulaması yapmak zorundadır. Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Tıbbi Sekreter" unvanı ile çalışırlar. İstihdam edilebilecek alanlar; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı /yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Sekreterlik hizmetleri, Bilgi İşlem Merkezleri, Arşiv vb. birimlerdir.

   


Bilgi Köşesi