Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Haberler, Etkinlikler ve Bilgi Sayfası

Anestesi Teknisyenliği Bölümü Hakkında Bilgiler

Bu Haber/İçerik 15 Ekim 2011, 22:07 Tarihinde Eklenmiştir.
Sorularınız için info@ibnisinaasml.com adresine yazabilirsiniz.

Anasayfa » Özel Sağlık Meslek Lisesi
Anestesi Teknisyenliği Bölümü Hakkında Bilgiler

Anestezi teknikeri, her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri anestezi uzmanı hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan kişidir.


TANIM

Anestezi teknikeri; her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri anestezi uzmanı hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan kişidir.

GÖREVLER

 • Ameliyat olacak hastanın genel sağlık durumunu inceler,
 • Hastanın sağlık durumunu ve vücudunun yapısını göz önünde bulundurarak gerekli anestezi (narkoz, uyutucu madde) miktarını hekimin gözetiminde belirler ve hastayı uyutur,
 • Hastanın hazır olduğunu, ameliyatı yapacak hekime bildirir,
 • Ameliyat boyunca hastanın durumunu gözler; yaşamı tehlikeye girdiğinde hekimle birlikte müdahale eder,
 • Uyandırma sırasında hastanın genel sağlık durumunu kontrol eder,
 • Cerrahi vakalarda hastaya anestezi yönünden gerekli tüm yöntemleri uygular.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Anestezi cihazı,
 • Larangoskop,
 • Endotrakeal tüp,
 • Anestezi ilaçları,
 • Oksijen, azot protoksit,
 • Halotan, frone, sevorane,
 • Maske,
 • Airway,
 • Aspiratör.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 • Anestezi teknikeri olmak isteyenlerin;
 • Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,
 • Çabuk ve doğru karar verebilen, hekimin söylediklerini hemen anlayıp
 • uygulayabilen,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli,
 • Bedence sağlam ve dayanıklı,
 • Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Anestezi teknikeri ameliyathanelerde görev yapar. Görev yeri çok temiz, iyi aydınlatılmış fakat ilaç kokuludur. Anestezi teknikeri görevini ayakta yürütür; görev sırasında doktorlarla ve diğer meslektaşları ile iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Anestezi” ve “Anestezi Teknikerliği” Bölümlerinde verilmektedir.
 • Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri MYO,
 • Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Çukurova Üniversitesi (Adana) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Ege Üniversitesi (İzmir) Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri MYO.
 • Marmara Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Trakya Üniversitesi (Edirne) Sağlık Hizmetleri MYO.,
 • Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Sağlık Hizmetleri MYO.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Meslek liselerinin “Anestezi ve Anestezi Teknisyenliği ” alanlarından mezun olanlar
“Anestezi” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim
Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler..
Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.

MESLEK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Anestezi teknikerliğinin eğitim süresi 2 yıldır. Bu eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.
Eğitim sırasında; genel kültür dersleri dışında Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji, Özel Tedavi Yöntemleri ve Anesteziyoloji gibi meslek dersleri verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Anestezi Ön Lisans Diploması" ve "Anestezi Teknikeri" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastaneleri, özel hastaneler, doğumevleri, üniversite hastaneleri, SSK hastaneleri ve özel klinikler) iş bulma olanağına sahiptirler.
Anestezi teknikerlerine ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisi ile yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise kamu kesiminde görev alan anestezi teknikerleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca sağlık hizmetleri sınıfının hak kazandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel işyerinde çalışanların ücretleri işverenle yaptıkları anlaşmalarla belirlenir.

MESLEKTE İLERLEME

“Anestezi” ve “Anestezi Teknikerliği” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde “Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

 • Anestezi teknisyeni
 • Ambulans ve acil bakım teknikeri
 • Hemşire

EK BİLGİLER-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 • Meslek elemanları,
 • Üniversite Adayları için Rehber "Meslekler ve Tercihler" MEF Dershanesi yayınları İstanbul-1989
 • Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun) 2000,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
 • ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008,
 • Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
 • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri


Bilgi Köşesi